• Dret Laboral

  Dret Laboral

  Contacti amb el seu advocat especialista sobre dret laboral.
  Assessori's ara.

 • Advocat Laboralista

  Dret Laboral

  Contacti amb el seu advocat especialista sobre dret laboral.
  Assessori's ara.

Prestem assessorament laboral en totes les seves vessants: des de l'assessorament recurrent fins negociació col·lectiva, litigació, expatriació i Due Diligences.

 • Contractació

  Ordinària, Alts Càrrecs i Autònoms Econòmicament Depenents.
 • Prejubilacions

  Assessorament, determinació de les possibles vies, càlcul de beneficis i costos, implementació.
 • Assessorament recurrent i assistència en matèria Laboral i de Seguretat Social

  Acomiadaments, successió d'empreses i traspàs de treballadors, negociació col•lectiva, externalització de serveis, ETT’s, permisos i excedències, cotitzacions i prestacions de Seguretat Social, règims especials, Prevenció de Riscos Laborals, etc.
 • Reestructuracions

  Fase de disseny i implementació i fase de negociació.
 • Modificació substancial de condicions de treball

  Modificació substancial de condicions de treball, mobilitat funcional, plans de flexibilitat.
 • Convenis Col•lectius

  Intervenció en la taula negociadora. Redacció de Convenis Col•lectius. Defensa en les reclamacions sobre interpretació de les clàusules dels mateixos davant els òrgans d'arbitratge i conciliació davant la Jurisdicció Laboral.
 • Estrangeria i desplaçaments internacionals de treballadors

  Règim jurídic (laboral i Seguretat Social) aplicable al personal expatriat/impatriat. Revisió o establiment de les polítiques generals d'expatriació. Manteniment de cotitzacions de Seguretat Social al país d'origen. Redacció de les cartes de desplaçament i revisió de les condicions laborals d'expatriació i repatriació del personal desplaçat. En aquells supòsits en els quals es requerís la prèvia obtenció d'un permís de treball i residència a Espanya, determinació del tipus de permís a sol•licitar, assessorament sobre el procediment a seguir i els terminis, preparació de la documentació necessària, etc.
 • Due Diligences (auditories)

  Revisió del grau de compliment per part d'una societat o grup de les obligacions bàsiques en matèria Laboral, de Seguretat Social i de Prevenció de Riscos Laborals, a l'efecte de detectar possibles contingències i quantificar de forma estimada la quantia del risc existent (quotes, sancions, recàrrecs).
 • Processal Laboral

  Defensa lletrada en judici en matèria d'acomiadaments, impugnacions de sancions, reclamacions de quantitat, conflictes col•lectius, etc.
 • Prevenció de Riscos Laborals

  Assessorament sobre normativa de prevenció de riscos laborals. Assessorament i defensa en expedients i procediments derivats d'accidents de treball, recàrrec de prestacions de Seguretat Social i indemnitzacions per danys i perjudicis.
 • Procediments davant la Inspecció de Treball i de Seguretat Social

  Processos d'inspecció integral. Assessorament i assistència. Representació i assessorament en expedients sancionadors i de liquidació de quotes de la Seguretat Social.


Sport Games

 

Dret laboral

Resolgui la seva situació legal laboral amb els especialistes jurídics de Aquea, estudiem cada cas detingudament als efectes de defensar el nostre client.


English Lessons

 

Assessorament laboral

Assessorem laboralment a empreses per tal d'oferir seguretat a la seva l'administració del dia a dia de les seves relacions laborals.


English Lessons

 

Contacti amb el seu advocat

Contacti ara amb el seu advocat especialista i t'assessorarem en tots els aspectes legals sobre Dret Laboral i Dret Processal.
Aquea Advocats

AQUEA ADVOCATS es un despatx d'advocats especialitzat en la pràctica del Dret Laboral i del Dret Processal. Prestem assessorament laboral en totes les seves facetes: des de l'assessorament recurrent fins negociació col·lectiva, litigació, expatriació i Due Diligences. Igualment i, a l'àrea Processal, donem resposta de forma integral als nostres clients, assessorant-no només en seu judicial, sinó també en la fase prèvia al procés. La nostra filosofia resideix en l'excel·lència, qualitat i proximitat en la prestació de serveis als nostres clients, responent a les consultes i conflictes jurídics amb agilitat i rigor tècnic.

 

Escrigui'ns

Si vol més informació empleni aquest formulari. Serà contactat el més aviat possible.
Si us plau empleni els camps requerits .
Enviant aquest formulari, vostè accepta la nostra política de privacitat.

Menú Web

Home

La Firma

Talent

Laboral

Processal

Contacte


AQUEA ADVOCATS

Si necessites assessorament, contacta amb el teu advocat a Barcelona.

- Assessorament Laboral

- Assessorament Processal

Dret Laboral

- Contractació

- Prejubilacions

- Assessorament recurrent i assistència en matèria laboral i de Seguretat Social

- Reestructuracions

- Modificació substancial

- Convenis Col·lectius

- Estrangeria

- Due Diligences (Auditories)

- Prevenció de riscos laborals

- Procediments inspecció de treball i Seguretat Social

Dret Processal

- Reclamació d'impagaments

- Reclamació de danys

- Anul·lació de les clàusules sòl

- Família

- Incapacitacions

- Successions

- Reclamacions de comunitat de propietaris

- Assessorament en matèria d'arrendaments

Aquea Advocats

Top
Utilizamos cookies para mejorar nuestro sitio web. Al continuar utilizando este sitio web, está dando su consentimiento a que se utilicen las cookies. More details…